กรมสารบรรณทหาร
กรมสารบรรณทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย

การให้บริการพิธีลอยอังคาร

         พิธีลอยอังคารเป็นธรรมเนียมปฏิบัติ หลังจากการฌาปนกิจศพเรียบร้อยแล้วโดยนำอัฐิหรือกระดูกบางส่วนห่อด้วยผ้าขาวมาทำพิธีลอยอังคารในแม่น้ำหรือทะเลที่ทางการฌาปนกิจฯ แนะนำ ในส่วนของกองทัพเรือได้มีการจัดทำพิธีลอยอังคารหากทายาทมีความประสงค์ขอจัดพิธีลอยอังคารสามารถติดต่อได้ที่  กองสนับสนุน กองการฝึก กองเรือยุทธการ เลขที่ ๒๐๔๑ หมู่ 1 ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ๒๐๑๘๐

โทร. ๐ ๓๘๔๓ ๗๓๗๗, ๐ ๒๔๗๕ ๗๓๘๐ ต่อ ๗๒๗๑๗


Copyright © กองกรรมวิธีข้อมูล กรมสารบรรณทหาร 2014